tel.: +386 (5) 333 26 27
e-mail:info@kideja.com
Programi     |    Prodaja     |     Storitve     |     Pomoč in podpora     |     Izobraževanje     |    Kontakt
 

"Zaupajte nam vaše želje in pomagali vam jih  bomo uresničiti"

Z osebnim pristopom vam zagotavljamo najboljše možne rešitve. Podprli jih bomo z ustrezno programsko opremo, z individualnim in s skupinskim uvajanjem. Zagotavljamo vam tudi sprotno vzdrževanje, prilagoditve rešitev vašim željam in uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije.


Programska oprema za podporo poslovanju:
  Glavna knjiga s saldakonti
 • inovativno knjiženje in popravljanje postavk,
 • elektronsko knjiženje plačil in vsa predpisana poročila,
 • elektronski izvoz za kontrolo DDV,
 • elektronski izvoz za rezivijsko komisijo itd,...
  Plačilni promet z likvidaturo
 • elektronsko plačevanje prejetih faktur,
 • knjiga prejetih faktur,
 • avtomatsko označevanje faktur za plačilo,
 • knjiga plačanih faktur,
 • plan odlivov,
 • multilateralne kompenzacije,
 • avtomatsko knjiženje prejetih faktur v saldakonte(lahko tudi plačil – če ne knjižite elektronsko).
  Avtomatski davki (DDV)
 • elektronsko knjiženje plačil in vsa predpisana poročila,
 • generira se avtomatsko iz Fakturiranja in Plačilnega prometa,
 • avtomatsko zapiranje finančnih kartic DDV.
  Oskrbnine
 • hiter vnos podatkov,
 • izpis posebnih položnic - v elektronski obliki,
 • izpis seznamov trajnikov - v elektronski obliki,
 • vsa potrebna poročila.
  Stroškovno knjigovodstvo
 • potrebna poročila in OBOL,
 • generira se avtomatsko iz Fakturiranja in Plačilnega prometa oz. saldakontov.
  Prilivi, odlivi
 • vsa potrebna poročila.
  Denarni tok
 • vsa potrebna poročila.
  Nalepke
 • izpis naslovov partnerjev na nalepke ali kuverte.
  Avtorski honorarji
 • obračun in vsa potrebna poročila
 • avtomatsko generiranje plačilnih nalogov za elektronsko plačevanje.
  Potni nalogi
  Podjemne pogodbe in sejnine
 • obračun in vsa potrebna poročila,
 • avtomatsko generiranje plačilnih nalogov za elektronsko plačevanje.
  Plače
 • zajem in obračun plač z vsemi pripadajočimi izpisi (možnost uporabe stroškovnih mest),
 • izpis dohodnine in prenos podatkov na Davčni urad,
 • izpis podatkov za pokojninsko dobo in prenos v elektronski obliki na SPIZ,
 • avtomatsko generiranje plačilnih nalogov za elektronsko plačevanje,
 • avtomatsko generiranje temeljnice za Glavno knjigo.
  Fakturiranje in predračuni
 • vnos računov in predračunov (predračun se avtomatsko spremeni v račun, če je bil plačan),
 • izpisa predračunov,
 • izpisa računov,
 • izpisa posebnih položnic,
 • izpisa seznamov trajnikov,
 • izpisa knjige izdanih računov,
 • izpisa knjige izdanih predračunov,
 • arhive predprogramiranih faktur za cirkularno fakturiranje (avtomatske fakture - mesečno),
 • nastavitev računov,
 • nastavitev kontov za avtomatski prenos v saldakonte (temeljnica),
 • arhiv davčnih stopenj,
 • prenos v novo leto,
 • šifrant poslovnih partnerjev (strank) s podatki za fakturiranje (trajnike, posebne položnice),
 • šifrant bank,
 • šifrant stroškovnih mest,
 • šifrant pošt,
 • kontni plan,
 • itd.
  Blagovno
 • prejem blaga na skladišča,
 • izdaja računa za blago,
 • izdaja računa za storitve,
 • predračuni,
 • posebni popusti,
 • konsignacija.
  Osnovna sredstva
 • evidenca osnovnih sredstev,
 • predračun, obračun amortizacije,
 • kartica osnovnega sredstva,
 • vsa potrebna poročila.
  Obresti
 • različne tabele obrestnih mer,
 • ročni vnos obresti,
 • avtomatski obračun iz saldakontov.
  Materialno
 • prejem blaga na skladišča,
 • izdaja blaga,
 • povprečna cena ali FIFO metoda,
 • prejem iz datoteke dobavitelja,
 • avtomatska izdaja na osnovi inventurne količine,
 • delovni nalogi.

SharePoint rešitve za podporo interni organizaciji podjetja:
 • skupinski koledarji, avtomatično iskanje prostih terminov v koledarjih sodelavcev oz. resoursov
 • dodeljevanje nalog sodelavcem, pregled nad nalogami
 • interna obvestila, informacije, dokumenti, prenos znanja, ugotovitev, izkušenj  vse na enem mestu
 • beleženje različnih dogodkov (dopust, sestanki, podpora strankam...)
 • dostop do vsebine kontroliran z gesli
 • avtomatično obveščanje o spremembah v vsebini
 • upravljanje delovnih procesov (process management)
 • najučinkovitejši način prenosa znanja in vpeljevanja standardov (multimedijsko)
 • prilagoditev specifičnim potrebam naročnika
 • možni dodatni moduli: modul za evidenco projektov, dodeljevanje nalog zaposlenim, beleženje porabljenih ur,...
 • tehnologija Microsoft SharePoint, baze SQL,...
Podjetja si z rešitvijo zagotovijo boljšo informiranost med zaposlenimi oziroma projektnimi skupinami. Prenos formalnega in neformalnega znanja je enostavnejši in zmerom na voljo ostalim zaposlenim (z dodeljenimi pravicami). Čas vpeljevanja zaposlenih v določeno delo se dramatično skrajša, učinkovitost zaposlenega je hitreje dosežena. Možna integracija različnih obrazcev oziroma načinov beleženja dogodkov in zagotavljanja standardov.


in drugi programi ter programi po naročilu.

Podjetje kideja deluje po projektnem principu, tako da smo kos vsakemu povpraševanju oz. željam strank.

Kontakt

 

Brezplačna predstavitev in oseben pristop

Vabimo vas, da nas kontaktirate in z veseljem vam bomo brezplačno in neobvezujoče predstavili naše programe. PREDSTAVITEV LAHKO IZVEDEMO TUDI PREKO INTERNETA.

  Nekaj Kidej:
 • oseben pristop, svetovanje in hitra praktična prezentacija programov,
 • kupite le tisto kar potrebujete,
 • hitra namestitev in uporaba programskega paketa (lahko že isti dan ko prejmemo nakazilo),
 • 12 mesečno brezplačno prejemanje posodobitev,
 • z našimi programi lahko računovodski servisi za isto ceno obdelujejo neomejeno število podjetij,
 • brezplačno uvajanje programov,
 • hitra podpora in reševanje težav,
 • ugodni plačilni pogoji oziroma možnost najema programa,
 • fleksibilni pri uporabnikovih željah(prilagodimo se specifiki podjetja).

Prepričajte se, da poznamo prave rešitve in se pridružite našim uspešnim in zadovoljnim poslovnim partnerjem.

Kontakt

 

© kideja, website designed by k i d e j a d.o.o.